Yılmaz Özdil yazdı Bilinç...
240 sene önce,1777 Charles Lynch c''çiydi Tütütn ekiyor sıgır yetiştiriyordu

Yılmaz Özdil yazdı Bilinç...Subay olmadığı halde “milis albay” oldu.
Hukukçu olmadı
ğı halde “yargıç” oldu.
Devle
$ koruyorum ayaklarıyla beğenmediği insanları vatan haini ilan ederek as&... Yargılama yok, delil yok, tanık yok, herhangi birinden şüphelenmesi ye$yordu, hapse', malına el koydu, kırbaçla(.

Keyfi nasıl biliyorsa, canı nasıl is$yorsa öyle ceza verdi. İnfaz ei kişilerin hangisi gerçekten suçlu, hangisi masum bilinmiyordu.
Hedef haline gelmemek için korkudan kimse sesini çıkarmıyordu.

*

Tarihe geç$!
Adını insanlık suçuna verdiler.
“Linç” kelimesinin sözlük kar
şılığı oldu.
Hukuk kisvesiyle hukuksuzlu
ğun simgesi oldu.

*
240 sene sonra, 2017. 


Tarih: 26.12.2017 10:52
Kaynak: yılmaz Özdil | Sözcü