escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa bursa escort istanbul escort istanbul escort şişli escort İstanbul escort topkapı escort
Aldatmanın 10 türü!
Eşlerin birbirlerine saygılarının azalması ya da bitmesi, sevgilerini de kaçınılmaz bir sona sürükleyebilir.Eşlerin birbirlerini dolaylı yoldan aldatmalarının zamanla gerçek bir aldatmaya dönüşebileceğini söyleyen Cinsel Terapi Uzmanı Cem Keçe; aldatmanın 10 türünü anlattı.

Aldatmanın 10 türü!


 
Aldatmanın 10 türü! 2.resim

Bu kişiler eşlerine "daha iyi bir alternatif çıkana kadar seninleyim mesajını veren davranışlar" sergilerler.

2 28
Aldatmanın 10 türü! 3.resim

1- Bağlanmamak Eşe bağlanmadan sürdürülen ilişkiler pamuk ipliğine bağlıdır. Bu tip ilişkilerde eşlerin ortak amaçları birbirinden farklıdır, biri ilişkisini bağlılıkla yaşarken diğeri, iyi bir fırsat çıkmasını bekler.

3 28
Aldatmanın 10 türü! 4.resim

Bu tip kişiler önüne çıkan hiçbir fırsatı kaçırmaz. Bu nedenle arada güçlü bir bağ hiç oluşmaz. İlişkiye kendilerini tam anlamıyla vermedikleri için eşlerine de değer ve önem vermezler.

4 28
 

 
 
 
Aldatmanın 10 türü! 5.resim

2- Yalan söylemek ve sır saklamak Yalan söylemek başlı başına bir aldatmadır. Eşlerin birbirlerinden gizledikleri sırlarının olması, söylenmesi gerekten bir şeyin saklanması da bir tür yalandır.

5 28
Aldatmanın 10 türü! 6.resim

Bazı durumlarda eşler karşılaşacakları tepkiden rahatsızlık duyacakları için yalan söyler ya da sır saklarlar. Aslında böyle yaptıklarında eşlerini arkalarından iş çevirip kandırarak aldatmış olurlar.

6 28
Aldatmanın 10 türü! 7.resim

3-Kıyaslama yapmak İlişkinin ilerleyen aşamalarında kişilerin eşini bir başkasıyla kıyaslaması sıkça yaşanan bir durumdur.

7 28
Aldatmanın 10 türü! 8.resim

Genellikle başkalarının eşleriyle kıyaslanan eşin ruhunda derin yaralar açılabilir.

8 28

 
 
Aldatmanın 10 türü! 9.resim

Kıyaslama sonucunda eşinden hoşnut olmayan kişilerin eşlerine karşı davranışları saygısızlık ve değer vermeme şeklinde olmaya başlar. Bu durumda da ilişkide sevgi, saygı ve güven bağı zedelenir.

9 28
Aldatmanın 10 türü! 10.resim

4- Kanka flörtü Genellikle iş arkadaşları arasında başlayan arkadaşlıklar, açıkça adı konulmuş bir ilişkiye dönüşemediğinde dostluk kisvesi altında sürdürülür.

10 28
Aldatmanın 10 türü! 11.resim

"Kanka flörtü" olarak adlandırılabilecek bu tür durumlarda doğrudan cinsel ya da duygusal bir ilişki kurulmamış olur ama birbirlerinin yaşamları hakkında her şeyi bilirler. İtiraf edilememiş platonik bir aşkın yaşandığı kanka flörtü eşlerden gizlenir.

11 28
Aldatmanın 10 türü! 12.resim

5-Sözünü tutmamak Bir ilişkiye başlarken eşler birbirlerine güvenmek konusunda sözlü ya da yazıl olmayan bir taahhütte bulunurlar.

12 28

 
 
Aldatmanın 10 türü! 13.resim

Sonuçta kimse güvenmediği kimseyle bir ilişkiye başlamayı düşünmez. Eşler ortak bir gelecek için birbirlerine vaatlerde bulunur, sözler verirler. Ancak bu vaatlerin ve sözlerin yerine getirilmemesi güveni sarsar.

13 28
Aldatmanın 10 türü! 14.resim

6-İfşa etmek Eşler birbirleriyle ya da ilişkileriyle ilgili özel konuları yakın çevrelerinden de olsa başka biriyle paylaşarak ifşa ettiklerinde, ilişkiyi ayakta tutan en önemli unsurlardan biri olan güveni sarsarlar.

14 28
Aldatmanın 10 türü! 15.resim

İfşa edilen konunun ne olduğu, ne kadar büyük ya da küçük, önemli ya da önemsiz olduğu fark etmez, önemli olan eşin ve ilişkinin mahremiyeti ihlal edilerek güvenin zedelenmesidir.

15 28
Aldatmanın 10 türü! 16.resim

7-Bencillik Kimi ilişkilerde bir taraf hep vermeden almayı ister, sürekli ben-merkezli davranışlar sergiler. Bu tip kişiler çoğunlukla narsisistik kişilik yapısına sahiptir, sadece kendileriyle ilgilenirler.

16 28

 
 
Aldatmanın 10 türü! 17.resim

Kendilerini eşlerinden üstün görürler, eşlerine önem, değer vermezler, zaman ayırmazlar.

17 28
Aldatmanın 10 türü! 18.resim

Bu kişilerin ilişkilerinde güven kaygan bir zemin üzerine kurulur; ilişkinin yürümesi için tek taraflı bir çaba söz konusudur çünkü böyle bir ilişki karşı taraf verici olabildiği sürece devam eder.

18 28
Aldatmanın 10 türü! 19.resim

Karşı taraf, istek ve beklentilerinin karşılanmaması nedeniyle sürekli hayal kırıklıkları ve hüsran yaşar, kendine, eşine ve ilişkisine güveni yara alır.

19 28
Aldatmanın 10 türü! 20.resim

8-Adaletsizlik İlişkinin temelini oluşturan adalet en az güven kadar önemlidir. Tüm duygular, sorumluluklar, cinsellik adaletli bir şekilde paylaşılmalıdır.

20 28

 
 
Aldatmanın 10 türü! 21.resim

Eşlerden birinin yalnızca kendini düşünerek diğerini hiçe sayarak yaptığı tercihler ve davranışlar adaletsizliği doğurur.Kadınlar genellikle harcamalar konusunda adaletsizce davranırken, erkekler sorumluluk üstlenme, yapılacak işler konusunda adaletsizdir

21 28
Aldatmanın 10 türü! 22.resim

Bunlar bir süre sonra ilişkide büyük bir gerilime yol açar. Önemli kararları kendi başına alıp diğerine kabul etmekten başka çare bırakmayan emrivakiler yapılması da adaletsizliktir.

22 28
Aldatmanın 10 türü! 23.resim

Ve adalet temeli sarsılan ilişkilerde güven temeli de aynı ölçüde sarsılır...

23 28
Aldatmanın 10 türü! 24.resim

9-Saygısızlık Küçümseme, azarlama, hor görme, alay etme, aşağılama, başkalarının yanında küçük düşürme gibi davranışları içeren tavır ve tutumlar açık bir şekilde duygusal aldatmadır.

24 28

 
 
Aldatmanın 10 türü! 25.resim

Karşılıklı saygı ilişkinin vazgeçilmez unsurlarındandır, çünkü saygı ve sevgi bir paranın iki yüzü gibi birbirine sıkı sıkı bağlı kavramlardır.

25 28
Aldatmanın 10 türü! 26.resim

Saygı olmazsa sevgi, sevgi olmazsa saygı tam olarak olamaz. Dolayısıyla eşlerin birbirlerine saygılarının azalması ya da bitmesi, sevgilerini de kaçınılmaz bir sona sürükleyebilir.

26 28
Aldatmanın 10 türü! 27.resim

10-Soğukluk Birbirlerinin yaptıkları ya da yapmadıkları nedeniyle çiftler arasında soğuk rüzgârlar esebilir. Eşine soğuk davranmaya başlayan, sırtını dönen taraf, eşiyle ilgilenmez, onu umursamaz olur.

27 28
Aldatmanın 10 türü! 28.resim

Genellikle bu soğukluk kendini cinsel yaşamda da gösterir. Diğer taraf bu soğukluğun kendisine doğrultulmuş bir silah olduğunu fark etmez.


Tarih: 10.09.2018 20:48