escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa bursa escort istanbul escort istanbul escort şişli escort İstanbul escort topkapı escort
Yaşam, Cinsel Yolla Bulaşan Bir Hastalıktır!
Abiyogenez, Biyokimya, Astrobiyoloji ve Panspermia: Canlılığın Yapısı, Var Oluşu ve Yayılımı

Yaşam, Cinsel Yolla Bulaşan Bir Hastalıktır!


Yaşam, bugüne kadar çok farklı şekillerde tanımlanmaya çalışılmıştır. Fotoğraftaki, bunun "eğlenceli" versiyonlarından birisidir; ancak bilim camiası ile felsefe dünyası da bunu uzun bir zamandır denemektedir. Bugüne kadar yapılan birkaç tanım şu şekilde yapılabilir:

 
• "Hayvanlar ve bitkiler gibi varlıkları inorganik maddeden ayırt etmeye yarayan; büyüme, üreme, fonksiyonel aktivite ve ölüme kadar giden sürekli değişim sürecine yaşam denir." Google tanımı
 
• "Yaşamı tanımlamak zor olsa da, şu özellikler ortaktır: Yaşam, oldukça karmaşık ve fazlasıyla organize olmaya meyillidir. Yaşam; çevreden enerji alıp, onu değiştirerek büyüme ve üreme fonksiyonlarını karşılayabilir. Canlı organizmalar homeostaziye ulaşmaya eğilimlidir; yani kendi iç çevrelerini tanımlayan parametreleri dengelemeye çalışırlar. Canlılar çevrelerine tepki verebilir. Canlılar uyarıldıklarında tepki-benzeri hareketler, davranışlar sergilerler ve ileri düzey canlılarda öğrenme görülür. Yaşam, üreyebilir yapıdadır; çünkü mutasyon ve doğal seçilim yoluyla olan evrim için bir çeşit kopyalama fonksiyonu gereklidir. Gelişmek ve büyümek için canlılar tüketmek zorundadır; çünkü büyüme biyokütlenin değişmesini, yeni canlılar üretmeyi ve atıklardan kurtulmayı gerektirir. Bir varlığın canlı sayılabilmesi için, bu kriterlerden hepsini farklı şekillerde sağlaması gerekmektedir. Örneğin bir kristal büyüyebilir, denge haline ulaşabilir ve hatta uyaranlara tepki verebilir; ancak biyolojik sinir sistemi gibi bir yapıdan yoksundur." NASA tanımı
 
• "Metabolizma, üreme, uyaranlara tepki verme ve üreme kapasitesiyle kategorize edilen organizmik durumdur." Merriam-Webster Sözlüğü tanımı
 
• "Yaşam, çevresinde bulunan gradyanları kullanarak kendisinin kusursuz olmayan kopyalarını yaratan bir açık sistemdir. Bu bakımdan yaşam, Darwinci evrim geçirme kapasitesi olan, kendi kendini sürdürebilen kimyasal bir sistemdir." Termodinamik açısından tanım
 
• "Yaşam, kendisini kopyalama ve en azından 1 termodinamik iş döngüsünü tamamlama becerisine sahip bir otonom unsur veya çok-unsurlu sistemdir." Stuart Kauffman tarafından yapılan tanım
 
Evrim Ağacı olarak bizim tanımımızı öğrenmek isterseniz, buradaki videomuzu izleyebilirsiniz.
 
Hazırlayan: ÇMB (Evrim Ağacı)
 
Kaynaklar ve İleri Okuma:

 

 


Tarih: 24.04.2017 11:13