Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Ortadoğu büyücüler kitabı tılsımlar ve ünlü şeyhlerin vefklerini toplamış. Kitapta esrarengiz Rufai tarikatının şehyi Ahmed er Rufai'nin hazırladığı bir vefk de yer alıyor ve baş ağrısı için kullanılıyor. İşte en tılsımlı kitaptaki şaşırtıcı bilgiler.

Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Ortadoğu büyücüler kitabı tılsımlar ve ünlü şeyhlerin vefklerini toplamış. Kitapta esrarengiz Rufai tarikatının şehyi Ahmed er Rufai'nin hazırladığı bir vefk de yer alıyor ve baş ağrısı için kullanılıyor. İşte en tılsımlı kitaptaki şaşırtıcı bilgiler.

Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...
10 Ağustos 2018 - 09:36

Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Ortadoğulu büyücülerin el kitabında sadece iyilik için büyüler bulunuyor. Baş ağrısından sara hastalığına, nazardan cin tutmasına kadar her derde deva büyüler hazırlanmış. Bu büyülerin hazırlanışında ise İslami kaynaklara başvurulmuş. Kimisinde Allah’ın güzel isimleri, kimisinde de Kur’an surelerinin başlarındaki harfler kullanılmış. Kitaptaki en meşhur vefk (tılsım) ise esrerangiz Rufai tarikatının şeyhi Ahmed er Rufai tarafından hazırlanmış. İşte o büyü kitabı ve içindeki vefkler:Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

EL YAZMASI BÜYÜLÜ KİTAP : El yazması kitapta istek ve arzularınızın yerine gelmesi için okumanız gerekli dualar, taşımanız gerekli vefkler var. Sara ve sebebi bilinmeyen baş ağrısına kadar pek çok derdin devası da bu kitapta. Kitap sadece bu kadar sıradan işlerle ilgili bilgiler vermiyor. Kitabın sonunda yer alan “Azimet” duası başı sıkışanların “gayb insanları”ndan yardım alması için yazılmış. Kitap, bu “gayb insanları”nı da “Üçler, yediler, kırklar” olarak açıklıyor.Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

61 sayfalık el yazması kitapçık “Cünnet’ül Esma” ile başlıyor. Cünnet’ül Esma, Hz. Ali’ye atfediliyor. Hz. Ali’nin söylediğine inanılan “Kaside -i Ercüze” isimli bir şiirin duaya dönüştürülmüş hâli. Bu şiirde Hz. Ali’nin gelecekten haber verdiğine inanılıyor. Şiirin bir başka özelliği de içinde en büyük dua olan İsm-i Azam’ın yani Allah’ın en büyük isminin yer alması. İsm-i Azam’la yapılan hiçbir dua reddedilmediği için şiire de ayrı bir kutsallık atfediliyor.Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Ruafi şeyhinin vefki: Kitaptaki en dikkat çeken vefk ünlü tasavvuf tarikat şeyhlerinden Ahmed er Rufai'ye ait. Rufai tarikatının kurucu olan Ahmet er Ruafi tarafından hazırlandığına inanılan bu vefklerden yıldız şeklinde olanı nazar için kullanılıyor. Alttaki vefkin ise başağrısına iyi geldiğine inanılıyor.Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Kitapta Cünnet’ül Esma’nın ardından Allah’ın isimleri ile Kur’an-ı Kerim’de yeralan Huruf-u Mukatta’nın vefkleri var. Huruf-u Mukatta, bazı Kur’an surelerinin başında yer alan, anlamı bilinmeyen harfler. Örneğin, Yasin, Taha ya da Bakara suresinin başında yer alan Elif, Lam, Mim gibi harfler. Bu harflerin ne anlama geldiği tefsirciler tarafından uzun süre tartışılmış. Sure başlarında yer alan bu gizemli harflerin her biri bir vefk olmuşOrtadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

AZİMET VEFKİ 40'LARI ÇAĞIRIYOR : Bu Azimet vefkinin duası ise hayli çarpıcı. Belirli sayıda okunduğu takdirde “Üçler, yediler ve kırklar”ın yardımınıza geldiğine inanılıyor.Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Başarı ve fetih için yapılan vefk : Kur’an-ı Kerim’deki Fetih suresinden yapılan bu vefk başarı ve galibiyet için hazırlanıyor. Bu vefk muska hâline getirilerek elbise içine dikiliyor.Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

ÇARESİZ HASTALIKLAR İÇİN : Meryem suresinin girişindeki ayetlerin kullanıldığı bu vefk onulmaz hastalar için. İki nüsha hazırlanarak, birinin suyunun içilmesi öneriliyor.Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

HAMAYIL TAŞIYANA BÜYÜ İŞLEMİYOR : Anadolu’nun hemen her yöresinde hazırlanan “Hamayıl”lar uzun rulolar halinde yazılıyor ve özellikle kadınlar gümüş kolyeler içerisinde bu koruyucu muskayı taşıyor. Hamayıllar genellikle Hz. Ali ile ilgili hadislerle, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin isimleriyle başlıyor. Hamayıl taşıyana büyü tutmayacağına inanılıyor.Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

Hz. Ali’nin Kaside-i Ercüze şiirinden yola çıkılarak yapılan bu vefk evde tutuluyor. Vefkin duası ise her namazdan sonra 19 defa okunuyor.Ortadoğu tılsım kitabı sadece iyilik büyüleri var! Rufai şeyhinin vefki en ünlüsü...

SALATEN TUNCİNA En ilginç dua kitabın sonunda, “Haza Azimet-i Salavat-ı Münciye” başlığıyla yeralıyor. Bir buçuk sayfa tutan bu duanın nasıl okunacağına dair bir hayli uzun ayrıntı verilmiş. Duanın içindeki bazı bölümlerin her namazdan sonra 19 defa, diğer bölümlerin de 21 defa okunması gerekiyor. Duanın tamamı da yine her namazdan sonra 19 defa tekrarlanıyor.

Bu haber 922 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum