Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi

Ateistler hakkında en yaygın görüşlerden biri Kur’an, İncil ve Tevrat gibi ‘kutsal metinler’i okumadıkları için ateist oldukları yönündedir.

Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi

Ateistler hakkında en yaygın görüşlerden biri Kur’an, İncil ve Tevrat gibi ‘kutsal metinler’i okumadıkları için ateist oldukları yönündedir.

Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi
17 Mayıs 2019 - 00:37

10. Ateistlerin kutsal değerleri yoktur

Belki dini çerçevede ele alındığında bu genelleme doğru sayılabilir ama ateistlerin de kutsallık derecesinde sahiplendiği ve paylaşmaktan çekinmediği kavramlar vardır. Hümanizm, sağduyu, adalet, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü bunlardan sadece birkaçı…coexist-728x728

9. Ateistler din düşmanıdır
 4. madde de belirtildiği gibi ateistler ‘inanç özgürlüğü’ ilkesini savunurlar. Bu nedenle, arada tek tük din düşmanları çıksa da, ateistlerin neredeyse tamamı din düşmanı değildir. Nasıl bütün inananlar ateist düşmanı değilse…

636x460design-01-728x728

8. Ateistlerin hepsi komünisttir
Belki bir istatistik yapılsa gerçekten ateistlerin büyük bölümünün sosyalist eğilimleri olduğu ortaya çıkabilir. Yine de bu hatırı sayırılır sayıdaki muhafazakar, sağcı veya sosyal demokrat ateistlerin görmezden gelinmesini gerektirmez.shutterstock-102442591-728x728

 

7. Ateistler doğaya ve çevreye saygısızdır
Ateistler bir yaratıcı veya doğa üstü bir güce inanmadıkları için doğaya ve çevrelerine değer vermedikleri düşünülür. İnançlı kişiler nasıl yaradılanı seviyorsa yaradandan ötürü, ateistler de olanı sever olduğundan ötürü.

china-mao-zedong-mao-tse-tung-003-672x372-728x728

6. Ateistler vicdansız ve acımasızdır
Bu da 2. ve 3. maddeyle ilgili bir yanılgıdır. Ateistler genellikle hümanist ve özgürlükçüdür. Hümanist birinin ise vicdansız veya acımasız olması kabul edilemez.

5. Ateistler şeytana tapar
Ateistler şeytanın varlığına inanmadığı için şeytana tapmaları mümkün değildir. Bununla birlikte inançlı bazı kişilerin ateistleri ‘şeytana tapmak’la itham etmesindeki neden genellikle bilgi eksikliğidir.

1450323-644683218916995-320324651-n-728x7284. Ateistler çocuklarını ateist yetiştirir
İnançlı birçok ailenin tersine, ateist çiftler çocuklarını ‘inanç özgürlüğü’ ilkesini temel alarak yetiştirirler. Ayrıca ateistler her zaman ateistlerle evlenmediği, eşlerinin inaçlarına saygı göstermek zorunda oldukları için çocuklarını da aynı hoşgörüyle yetiştirmelidir. Yetiştirir de.ateizm hakkinda

 

3. Ateistler şiddete eğilimlidir
Tam olarak yukarıdaki sebepten dolayı ateistler şiddete eğilimli falan değildir.

2. Ateistler ahlaksızdır
Bu da en büyük yanılgılardan biridir. Ahlak sahibi olmak ve inancın doğrudan bir ilişkisi yoktur. Ahlak bireysel ve toplumsal yaşamı kolaylaştıran yazılmamış kurallardır ve kaynağı genellikle sağduyudur. Sağduyulu olmak için ise belli bir inanca sahip olmak ön şart değildir. Öldürmenin, hırsızlığın, tecavüzün yanlış olduğunu anlamak için bir tanrıya veya inanç sistemine değil sağduyu, eğitim ve bilinçlenmeye ihtiyaç vardır.-books-728x728

1. Ateistler dini metinleri okumamıştır
Ateistler hakkında en yaygın görüşlerden biri Kur’an, İncil ve Tevrat gibi ‘kutsal metinler’i okumadıkları için ateist oldukları yönündedir. Oysa kutsal metinleri okuyup dindar olan insanlar ile kutsal metinleri okumalarına rağmen ateist olan insanların oranları aşağı yukarı aynıdır. ABD’de 2010’da yapılan bir araştırmada ise ateistlerin kutsal metinler hakkında inançlı insanlardan daha fazla bilgi sahibi oldukları ortaya çıktı.


YORUMLAR

  • 0 Yorum