Bilinçsiz seçmen sorunu!

Azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde uygulanmak istenen Demokratik Rejim’in önündeki en büyük engel seçmenlerin kendi oyları hakkındaki bilinçsizliğidir:

Bilinçsiz seçmen sorunu!

Azgelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde uygulanmak istenen Demokratik Rejim’in önündeki en büyük engel seçmenlerin kendi oyları hakkındaki bilinçsizliğidir:

Bilinçsiz seçmen sorunu!
09 Ocak 2020 - 09:59

Bu tür ülkelerde seçmenler hem feodal ilişkilerle bağlı oldukları aşiretin, tarikatın, ağanın, şeyhin, şıhın isteklerine göre oy kullanırlar...

Hem de henüz din/tarım toplumlarının “kadercilik anlayışından” kurtulamadıkları için, eleştirdikleri konularda yönetenleri sorumlu tutarak değiştirmek yerine, kanaatkâr bir biçimde, Büyüklerimiz daha iyi bilir” der, kaderlerine” razı olur, yaşadıkları sorunlara boyun eğerler!

*  *  *

CHP yönetimi ve milletvekilleri, iyice rayından çıkarılmış olan Demokratik Rejimi yeniden işler hale sokmak için gerçekten canhıraş bir biçimde çalışıyorlar.

Ama el konulmuş olan medya bunları yansıtmadığı için seçmenlerin pek haberi olmuyor.

Geçenlerde ben de böyle bir örneği, şaşırarak, CHP milletvekili Engin Özkoç’dan öğrendim:

1) Sakarya’da Şubat 2015 Valilik brifing raporunda Depreme dayanıklı olmayan 60 okul binasından 21 binanın yıkılıp yeniden yapılması, 39’unun da güçlendirilmesi gerekmektedir. İlimizin depremsellik bakımından taşıdığı risk dikkate alınarak bu okulların güvenli hale getirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 135.899.092,82 TL ödenek tahsisi istenilmiştir” ifadesi yer alır.

2) CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Valisi ve Milli Eğitim Bakanı ile görüşerek Bu sorunu çözün. Ben açıklarsam halk huzursuz olur. İşbirliği yapalım: çözümü ortaya koyun ve çözüm yoluyla birlikte kamuoyunu siz bilgilendirin” der ve “Çözeceğiz” yanıtını alır.

3) Konuya ilişkin hiçbir adım atılmadığı halde; Ocak 2016 tarihli Valilik brifing raporunda, ilgili bölüm çıkarılır.

4) Yaptığı temaslar üzerine çözüm oluşturamayan Özkoç, 25 Nisan 2016’da bir basın toplantısı yaparak süreci anlatır, okulların risk altında olduğunu açıklar.

5) Dönemin Valisi 9 Mayıs 2016 tarihinde, bir gazetecisinin sorusu üzerine 21 okul ile ilgili bilgiyi teyit eder nitelikte bir açıklama yapar, 23 tane okulun projeleri hazırlanıyor, ihale hazırlıkları yapılıyor. İnşallah 23 okulu da ihale ettiğimiz zaman 21 okulun ortaya çıkardığı boşluğu kapatacağız” der.

6) Özkoç’un dönemin Milli Eğitim Bakanına yönelttiği yazılı soru önergesi de 1 Temmuz 2016’da yanıtlanır. Bakan, 23 okulun ihale hazırlıklarının devam ettiğini bildirir.

7) Bilgiler bir süre sonra karartılmak istenir; okullar açıklanmaz, resmi ağızlardan farklı rakamlar, veriler telaffuz edilir.

8) Engin Özkoç seçmenleriyle ilişkiyi sürdürebilmek için özel olarak bürolar açmış ve gelen bütün talepleri yakından izleyen, yanıtlayan bir milletvekilidir.

Bu konuyu sürekli olarak Meclis’te ve Sakarya kamuoyunun gündeminde tuttuğu halde:

Okulların adının ne olduğu, nasıl bir çalışma yürütüldüğü konularında... (yereldeki bazı gazeteciler dışında)

Evlatlarının can güvenliği ile ilgili olmasına rağmen:

Anne-babaların bir takibi, Özkoç’a gelen bir tepki, bir soru veya aktarılan bir kaygı yoktur!

*  *  *

Sevgili okurlarım, gecekondularda ve kentlerde yaptığım bütün aile araştırmaları Türkiye’de ailelerin en önemli hedeflerinin çocuklarının eğitimi olduğunu göstermiştir.

Peki, o zaman milyonlarca evladımızın geleceğini karartan ÖSYM sorularının çalınmasından...

Yuva çağındaki çocuklarımız dahil, evlatlarımızın kör karanlıkta, gözlerini ovuştura ovuştura okula yollanmasına yol açan saat değişikliğinden sorumlu olanlardan...

Niçin hesap sorulmuyor?

Türkiye’de kaç AKP’li seçmenin çocuğu ÖSYM mağduru oldu?

AKP’lilerin çocukları kör karanlıkta okula yollanmıyor mu?

Sakarya’da veliler, evlatlarının can güvenliğinden kaygı duymuyorlar mı?

DEMOKRASİLERDE SEÇMENLER, İKTİDARIN KÖLESİ DEĞİL, EFENDİSİDİRLER!
Emre Kongar
CUMHURİYET

Bu haber 492 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum