Çek düzenlemesinden geri adım atabilmek için yasa değiştirilecek

Piyasada ciddi soruna neden olan çek düzenlemesinden TBMM’ye sunulan “torba yasa teklifi” ile geri adım atılacak.

Çek düzenlemesinden geri adım atabilmek için yasa değiştirilecek
11 Mayıs 2021 - 10:34

İktidar piyasayı karıştıran çek düzenlemesinden geri adım atabilmek için yasayı değiştiriyor. 30 Nisan’da yürürlüğe giren yasayla yapılan değişiklik TBMM’ye sunulan “torba yasa teklifi” ile düzeltilecek. Böylece iktidar da tebliğle yasanın değiştirilemeyeceğini kabul etmiş oldu. İktidar kendi hatası nedeniyle bu süreçte yasaya ayrı işlem yapmış olanlara da af getirdi. 

AKP tam ismi “Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olan “torba” düzenlemeyi dün Meclis’e sundu. Buna göre daha önce yapılan ibraz, ödeme ve diğer işlemler sebebiyle ilgililerin “hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu” doğmayacağı vurgulandı. Teklif ile ayrıca mikro ve küçük ölçekli işletmelerin, likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave istihdamda ödemeleri gereken sigorta primleri, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülecek. Düşülen bu tutar ise İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. 

‘YASADAN MUAF’ MERKEZ!

Teklif ile ayrıca yurtiçinden veya uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunamayan, teminat sağlanmasında güçlük bulunan, nükleer riskler gibi riskler ile sigorta edilmesinde kamu yararı bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta veya reasürans havuzları kurmak amacıyla Özel Riskler Yönetim Merkezi kurulacak. Merkezi İstanbul’da olacak bu merkez Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası ile Kamu İhale Yasası’na tabi olmayacak. Ayrıca gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutulacak. Merkeze yapılacak bağışlar da vergiden muaf olacak. Bu merkezi yönetim kurulu idare edecek. Kurul üyelerine bir ay içerisinde dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü için “toplantı ücreti” ödenecek. Hangi risklerin bu merkezin kapsamında yönetileceği, devlet tarafından prim veya reasürans desteği verilip verilmeyeceğine Hazine ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı karar verecek. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum