Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir!

Bir grup araştırmacı International Journal of Astrabiology ‘de bu garip düşünceyi araştırdıkları bir rapor yayınladılar. Dünya gezegeninin bilişselliği hakkında fikri açıklama üzerine “gezegenlere ait zeka“ çalışmasını sundular.

Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir!
29 Ocak 2023 - 11:09 - Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 10:18

Burada, teknolojik zeka oluşumunun bir tür gezegen ölçeği geçişini temsil edebileceği yolları ele alıyorlar. Bu şekilde, bir gezegende değil, bir gezegende olan bilişsellik olarak ele alıyor.

Bu yaklaşım, araştırmacılar arasında, yaşamın ve evrimin temel yönlerini anlamak için doğru ölçeğin gezegensel olduğunu kabul etmesi ile başlar.

Bilim İnsanlarına Göre Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir
Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir

Bazı Bilim İnsanlarına Göre, Dünya Milyonlarca Yıl Önce Büyük Mantarlarla Kaplıydı

Bu görüşü en belirgin şekilde düşünmemize yardım eden, milyarlarca yıl önce dünyanın büyük mantarlarla kaplı olarak birbirleriyle iletişim halinde dünyanın gelişimine katkı sunmasıydı.

Ormanın bir kısmı besin maddelerine ihtiyaç duyarsa, diğer kısımlar stresli kısımlara hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları besinleri mikorizal ağ aracılığıyla gönderir.

Bu şekilde orman kendi canlılığını korumuş olup, yaşam düzenini sürdürebilmek için birbirleri ile iletişim halinde oluyorlar.

Araştırmacılar, mantarların yaptığı yeraltı ağlarının Dünya Gezegenimizin koşullarını derinden değiştirebilecek büyük ölçekli bir zeka oluşturabileceğine ve aslında onların birbirleriyle iletişim kurabildiğine dair kanıtlara dikkat çektiler. Bu görüş bize iklim değişikliği, küresel sorunlar ve hatta dünya dışı yaşamı bulmamıza yardım edebilir.

Gezegensel Zekanın Oluşması

O halde bir tür olarak hayatta kalmak için, gezegenin çıkarları doğrultusunda toplu olarak çalışmamız gerekiyor.

Ancak Rochester Üniversitesinde fizik profesörü olan Adam Frank, “henüz gezegenin çıkarları doğrultusunda toplumsal olarak yanıt verme yeteneğine sahip değiliz. Dünya’da zeka var, ancak gezegensel zeka yok” diyor.

Araştırmacılar, gezegensel zekanın insanlığın uzun vadeli geleceğinde nasıl bir rol oynayabileceğini göstermek için Dünya’nın geçmişinin ve olası geleceğinin dört aşamasını ortaya koyuyor. Şu anda, Dünya bir “olgunlaşmamış teknosfer”dir.

Çünkü enerji ve teknoloji kullanımının çoğu, atmosfer gibi Dünya’nın sistemlerini bozmayı içeriyor. Rochester Üniversitesi’nden astrofizikçi Adam Frank, tüm gezegene fayda sağlayan teknolojik sistemlere sahip bir tür olarak hayatta kalmak için “olgun bir teknosfer” olmayı hedeflemeliyiz, diyor.

Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir
Bilim İnsanlarına Göre, Dünya Zeki Bir Varlık Olabilir!

Araştırmacılar, gezegensel zekanın oluşumunun 4 aşamadan oluştuğunu öne sürüyo;

Aşama 1 – Olgunlaşmamış biyosfer: Mikropların var olduğu ancak bitki örtüsünün henüz oluşmadığı, milyarlarca yıl önce.

Aşama 2 – Olgun biyosfer: Yaklaşık 2,5 milyar ila 540 milyon yıl önce, Kararlı kıtalar oluştu, bitki örtüsü ve fotosentez gelişti, atmosferde oksijen birikti ve ozon tabakası ortaya çıktı.

Aşama 3 – Olgunlaşmamış teknosfer: Birbirine bağlı iletişim, ulaşım, teknoloji, elektrik ve bilgisayar sistemleriyle, şimdiki Dünya’nın karakteristiğidir.

Olgunlaşmamıştır, çünkü var olan maddeler üzerinden geçimini sağlayarak canlılığını korumaktadır . Mevcut teknosferimiz uzun vadede kendi aleyhine çalışıyordur.

Aşama 4 – Olgun teknosfer: Dünya’nın gelecekte olmayı hedeflemesi gereken yer, diyor Frank, biyosfere zarar vermeyen güneş gibi formlarda küresel olarak enerji toplamak da dahil olmak üzere tüm gezegene fayda sağlayan teknolojik sistemlerle.

Olgun teknosfer, biyosferle birlikte evrimleşerek hem teknosferin hem de biyosferin gelişmesine izin veren bir biçime dönüşmüştür.

Uzay sonsuza kadar devam eder mi?

Frank, “Gezegenler olgunlaşmamış ve olgun aşamalardan geçerek gelişir ve gezegensel zeka, olgun bir gezegene ne zaman ulaştığınızın göstergesidir” diyor. “Milyon dolarlık soru, gezegensel zekanın bizim için pratikte nasıl göründüğünü ve ne anlama geldiğini bulmaktır çünkü henüz olgun bir teknosfere nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz.

“Henüz gezegensel zekanın kendini nasıl gösterebileceğini tam olarak bilmesek de, araştırmacılar olgun bir teknosferin, karmaşık bir sistem oluşturan bir geri bildirim döngüsü ağı aracılığıyla teknolojik sistemleri Dünya ile bütünleştirmeyi içerdiğini belirtiyorlar.

Basitçe söylemek gerekirse, teknosfer ile biyosferin birbiriyle uyum içerisinde ve birbirinden beslenerek yaşamını sürdürmesi gezegensel zekaya ulaşmamızı sağlayacaktır.

Melike tekin-

YORUMLAR

  • 0 Yorum