• Alana değil verene bak
    Alana değil verene bak

    İsveçlilerin Türk kökenli olduğu tezini hararetle savunan, “Hepimiz Oden'iz” diyen Doğu (Perinçek) Ağabeye sormak lazım...