Euro 2024'de insan hakları

UEFA EURO 2024 Şampiyonasında, tüm katılımcıların ve seyircilerin refahını ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir dizi önlem aracılığıyla insan haklarını desteklemeye ve korumaya kararlı olduğunu bildirdi.

Euro 2024'de insan hakları
12 Haziran 2024 - 08:29

Bu girişim, UEFA’nın turnuvaya katılan herkes için kapsayıcı, saygılı ve güvenli bir ortam yaratma konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır.

Kasım 2023’te yayınlanan UEFA EURO 2024 insan hakları beyanı, UEFA, Alman Futbol Federasyonu (DFB), Alman federal hükümeti ve on ev sahibi şehrin insan haklarını korumaya ve geliştirmeye yönelik ortak bir taahhüdünü ifade ediyor. Bu beyan, UEFA’nın insan hakları hususlarını turnuvanın her aşamasına entegre etme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Bildiri, Spor ve İnsan Hakları Merkezi, Spor ve Haklar İttifakı, EURO 2024 paydaş girişimi ve Alman İnsan Hakları Enstitüsü gibi çeşitli çıkar gruplarının, paydaşların ve insan hakları uzmanlarının katkılarıyla geliştirildi.

Bu deklarasyonun odaklandığı temel alanlar: Turnuvanın engelli kişiler de dahil olmak üzere herkesin erişimine açık olmasını sağlamak, Tüm katılımcılar ve izleyiciler arasında kapsayıcılık kültürünü ve çeşitliliğe saygıyı teşvik etmek, Her türlü ayrımcılığı önlemek ve ele almak için tedbirlerin uygulanması, Turnuvaya katılan herkesin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak. Olarak belirlendi.

 

İnsan hakları ihlallerinin ve suistimallerinin her bağlamda meydana gelebileceğinin bilincinde olan UEFA, EURO 2024 için erişilebilir ve kapsamlı bir şikayet mekanizması oluşturdu. 1 Haziran 2024’ten bu yana bu mekanizma, oyunculardan seyircilere kadar turnuvadan herhangi bir zamanda etkilenen gazeteciler, insan hakları savunucularının yanı sıra işçiler, gönüllüler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar olamak üzere herkesin kullanımına açıktır.

UEFA’nın İnsan hakları beyanı, şikayet mekanizması ve hızlı yanıt mekanizması , UEFA’nın turnuvaya yönelik çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) stratejisinin bir parçasıdır. Temmuz 2023’te başlatılan strateji, 28 konu, 48 hedef, 83 temel performans göstergesi ve 100 eylemle desteklenen 11 eylem alanına bağlanan üç sütunda hedeflenen önlemleri ve yatırımları kapsıyor.

UEFA, taraftarları turnuvanın operasyonel planlamasına ve sunumuna entegre etmeye kendini adamıştır. Almanya genelindeki her ev sahibi şehirde taraftarların öncülüğünde bir dizi girişim gerçekleştirilecek ve taraftarların EURO 2024 deneyiminin şekillendirilmesine aktif olarak katılmaları sağlanacak.

UEFA, insan haklarına olan bağlılığını daha da geliştirmek için bir UEFA EURO 2024 insan hakları kurulu kurmuştur. Kurul, aralarında Spor ve İnsan Hakları Merkezi, Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Almanya), Avrupa Futbol Taraftarları, Spor ve Haklar İttifakı, Muhabir Ohne Grenzen, Kick In ve Alman İnsan Hakları Enstitüsü’nün de bulunduğu STK temsilcileri ve uzman paydaşlardan oluşuyor.

 

UEFA EURO 2024’ün insan haklarına kapsamlı yaklaşımı, turnuvanın çeşitliliğin, katılımın ve saygının kutlandığı bir kutlama olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. UEFA genel sekreteri Theodore Theodoridis, Aralık 2023’te Sporting Chance forumunda UEFA’nın yaklaşımını: “Bizim için sosyal sorumluluk uyumlulukla ilgili değil. Spor organizasyonları için insan hakları sadece güzel ifade edilmiş bir politika veya girişimden ibaret olamaz. İnsan hakları yaptığımız her şeyin doğasında olmalıdır.” Şeklinde özetlemiştir.

UEFA, insan hakları ihlallerinin raporlanması ve ele alınmasına yönelik bu güçlü mekanizmaları uygulayarak, taraftarları etkinliğin operasyonel sunumuna entegre ederek ve özel bir insan hakları kurulu oluşturarak herkes için güvenli, misafirperver ve kapsayıcı bir ortam yaratmaya kararlı olduğunu futbol dünyasına bildirdi.

Bu önlemler yalnızca UEFA’nın insan haklarına olan bağlılığını yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında gelecekteki spor etkinlikleri için bir emsal teşkil ediyor.
Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum