Hükümlüye yeni yasaklar

Taslakta “habere yasağın” yanı sıra iletişim kısıtlaması, hücreye koyma, sosyal faaliyetlere katılmama, duruşmadaki davranışa göre disiplin cezaları ağırlaştırılıyor. Çocuk hükümlüler için de yeni disiplin kuralları var.

Hükümlüye yeni yasaklar
27 Mart 2020 - 09:20

AKP’nin muhalefet partilerine sunduğu infaz taslağında, cezaevlerine yeni disiplin kuralları getiriliyor. Buna göre, “kurum disiplinini bozan, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran” haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmeyecek. Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler cezaevlerine alınmayacak. Disiplin hükümleriyle ilgili şu düzenlemeler öngörülüyor:

HABER VE GAZETE YASAĞI “Kurum disiplinini bozan, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran” haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan tüm yayınların hükümlüye verilmesi yasak olacak. ISSN ve ISBN numarası olmayan süreli ve süresiz yayınlar ile Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan ve reklamlarını yayımlama hakkı bulunmayan gazeteler, cezaevlerine kabul edilmeyecek. Yabancı dildeki gazete ve dergilerin kabul edilmesinde ise Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

İLETİŞİM KISITLAMASI İdareye bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da başka bir hatta yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşmek, disiplin cezası gerektirecek. Bu suçu işleyenlere, 1 aydan 3 aya kadar mektup, faks, telgraf, TV, radyo ve telefon yasaklanacak. 

HÜCREYE KOYMA Cezaevine alkol sokan, kurumda alkol bulunduran veya kullanana 1 günden 10 güne kadar “hücreye koyma” cezası verilecek. 

DURUŞMADAKİ DAVRANIŞA DİSİPLİN CEZASI Açıkcezaevinde “kınama” dışında aldığı disiplin cezası kesinleşmiş olanlar veya disiplin cezası kesinleşmemiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar, İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla kapalı cezaevlerine gönderilecek. Hükümlünün geçici olarak kurum dışında bulunduğu yerlerdeki davranışları da artık disiplin cezasına konu olacak.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLER Çocuk cezaevlerinde, “cezaevi izninin ertelenmesi” cezasını gerektiren fiillere “kapalı ziyaret” cezası da verilebilecek. Kendisine verilmemiş eşyaları, maddi menfaat karşılığı diğer çocuklara kullandıranlara, açık ziyaretlerin 60 güne kadar kapalı şekilde yaptırılması cezası verilebilecek. Aynı ceza idareye ait cihaz ya da sistemleri kasten etkisiz veya çalışamaz hale getiren veya amacı dışında kullanan çocuklara da uygulanabilecek. Cezaların tekrarı halinde çocuk, kapalı ceza infaz kurumlarına bir yıl süreyle iade edilebilecek.

SOSYAL FAALİYETLERE KATILMAMA Suç örgütlerine ait yayın, bez afiş, pankart, resim, sembol işaret ve benzeri eşya bulunduran çocuk mahkûmlara, 30 güne kadar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmama cezası verilecek. Aynı ceza, başkasına ait eşyaya kasten zarar verenlere de uygulanacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum