İnsan Analitiği ve Yapay Zekâ: İnsan İK'ya Geri mi Dönüyor?

Merak etmeyin robotlar veya yapay zekâ bütün işleri elimizden alamayacak. Tarih bize 1800’lü yıllarda gerçekleşen sanayi devriminde kaybedilenden daha fazla iş imkânı doğduğunu gösterdi. Bu nedenle dördüncü sanayi devriminin diğerlerinden farklı olmasını beklemek için çok da geçerli bir neden yok.

İnsan Analitiği ve Yapay Zekâ: İnsan İK'ya Geri mi Dönüyor?
09 Kasım 2022 - 22:08 - Güncelleme: 11 Kasım 2022 - 09:33

Gerçekten de Dünya Ekonomik Forumu'ndan elde edilen verilere göre, 2022 yılında 75 rol ortadan yavaş yavaş kaybolacakken 133 yeni yeni rolün de ortaya çıkacağını öngörüyor. 

Yapay zekâdan korkmamıza en azından şimdilik gerek yok :)

Otomatikleştirilecek olan işler çoğunlukla rutin ve kendini tekrarlayan görevlerden oluşurken, yapay zekâ tarafından üretilen yeni işlerin çoğu daha yaratıcı daha etkili ve daha insancıl olmamıza destek verecek gibi gözüküyor. 

Sonuçta insanoğlu makinelere ve programlara insan gibi olmayı öğretmeye çalışırken onlar da bizim özümüze dönmemize yardımcı olabilir.

İnsan kaynakları fonksiyonu İK'nın sadece insanlarla ilgili konularda liderlik yapacağı bir rol olmakla kalmayıp, aynı zamanda 'insanı' merkeze yerleştirerek ve şirketlerimizin daha adil, daha iyi ve daha insancıl olmasını sağlayarak kritik bir rol oynayacağı bir departman haline gelecek.

İnsan analitiği ve yapay zekâ kullanımı için etik düzenleme şart!

İnsan analitiği ve yapay zekâ kullanımı için etik düzenleme şart!

İnsan analitiğinin benimsenmesi devam ettikçe ve işin içine yapay zeka ve makine öğrenimi kullanımı girdikçe insanlara ait verilerin kullanımının şartlarını ve doğabilecek problemlerin riskini azaltmak için bir Etik Prosedürü gereksinimi şart haline geldi. Ülkemizde KVKK bu konuya atfen hazırlanmış bir kanun. Ama mikro tarafta kurumların kendi KVKK’larını hazırlamaları gerekiyor.

Buradaki iyi haber, Accenture’ın yaptığı araştırmaya göre, çalışanların % 92'sinin kendilerine fayda sağlayacak sonuçlar için kişisel verilerinin kullanılmasına sıcak bakıyor. 2020'de performans yönetimi, kariyer planlama, işgücü planlama ile ilgili kararları desteklemek için kişisel bilgilerin analitiğinin kullanılmasında artış bekleniyor.

Insight222’’in yaptığı son araştırmada, şirketlerin yalnızca %23'ünün insan analitiği için bir etik prosedürü olduğunu tespit etti.

İnsan analitiği hızla ve derinden yayılmaya devam ediyor.

2019 yılında İK bünyesinde yer alan insan analitiğiyle uğraşan çalışan sayısı iki katına çıktı. İlginç olan ise İK'nın diğer alanlarındaki kaynakları ve sorumlukları daralırken İK analitiği alanındaki sorumlukları ve ayrılan bütçe aksine genişlemeye ve derinleşmeye başladı. Tabi bunda “çalışan deneyimi”, “işgücü planlaması” ve “analitik tabanlı ürünler geliştirme” gibi ürünlerin ve sonuçların etkisi çok büyük. Bu yönelim, doğrudan CHRO'lara rapor veren daha fazla analiz yapan profesyonelin olması anlamına gelirken 2020’de İK ekiplerinin veri okuryazarlığını artırmak için şirketlerin eğitim yatırımlarını arttırmasını beklemek normal olacaktır.

Çalışan deneyimi artık daha da önemli.

Çalışan deneyimi artık daha da önemli.

Çalışan deneyimi dönüşen İK'nın en önemli konularının başında geliyor, ancak TI People’ın 'Çalışan Deneyimi Durumu' araştırmasında gösterdiği gibi, çalışan deneyimi konusu 2021'de bugün olduğundan çok daha önemli olacağını söyleyerek öneminin bir önceki seneye göre %92 artacağını belirtiyor.

Çalışan deneyimine odaklanma başlangıçta artan çalışan beklentileri tarafından yönlendirilmiş olsa da (tıpkı müşteri deneyiminde olduğu gibi) güçlü çalışan deneyimine sahip şirketlerin pazarda daha iyi performans gösterdiğine dair net kanıtlar bulunmakta. Çalışan deneyimini anlamak, tasarlamak ve ölçmek için kullanılan metodolojiler- özellikle 'önemli anlarda' daha sofistike, daha veri odaklı ve daha sürekli hale geliyor.

öğrenmede kişiselleştirme

Çalışan deneyiminin bir kilit unsuru da kişiselleştirilmiş deneyimlerin yaratılmasıdır. Belki de kişiselleştirmenin en yaygın olarak uygulandığı İK alanı yaşam boyu öğrenme çağında olduğumuz göz önüne alındığında, özellikle zamanında öğrenmedir. Çalışanların makine öğrenimi ile küratörlüğü yapılan içerikle öğrenmek istedikleri beceri ve bilgilere dayalı özelleştirilmiş yollar oluşturmalarını sağlayan GMPLY ve myHRfuture gibi araçlar giderek yaygınlaşıyor ve öğrenmede bir devrime güç veriyor.

# 6 BECERİLER YENİ PARA BİRİMİ

Çalışanları bugüne kadar unvanına, fonksiyonuna, iş ailelerine, vb. göre ayırıyorduk. 

Artık bu değişmek zorunda. 

Çağımızın bu alandaki en büyük zorluklarından biri de bu ayrımın değişmesi. Bugüne kadar işlere odaklanmaktan insanın sahip olduğu bilgi ve beceriyi kısacası İNSAN’ı gözden kaçırdık. 

Artık iş hayatında geçerli yeni para biriminin sahip olunan beceriler, beceri setleri ve değer yaratan yetenek olduğunu ilan edebiliriz. 

Bu kavramları iş gücü planlaması ve yetenek yönetimi ile eşleştirdiğinizde müthiş bir data çıkıyor ki bu da insan analitiğinin uğraş alanı içinde.

YORUMLAR

  • 0 Yorum