Salgın en kötü Türkiye'yi vurdu

Haziran 2020'de GlobeScan tarafından salgının yüksek olduğu 27 ülkede yapılan bir anket, koronavirüs salgınının yoksul ülkeleri dünyanın geri kalanına göre daha fazla etkilediğini gösterdi. Ankete göre bu 27 ülke arasında salgından en kötü etkilenen ülke ise Türkiye oldu

Salgın en kötü Türkiye'yi vurdu
14 Eylül 2020 - 10:03
9 ayı aşkın bir süredir tüm dünyanın kabusu haline gelen yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında dünya genelinde vaka sayısı 29 milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 925 bin aşmış durumda. Ölümcül virüse karşı hâlâ bir aşının bulunanamış olması nedeniyle salgın etkisini artırarak can almaya devam ediyor. Küresel salgın tüm ülkeleri etkiledi ancak ekonomisi zayıf olan ülkeler pandemiden çok daha şiddetli bir şekilde etkilendi. Bu gerçeği yapılan araştırmalar da ortaya koyuyor. Haziran 2020'de GlobeScan tarafından salgının yüksek olduğu 27 ülkede yapılan bir anket, koronavirüs salgınının yoksul ülkeleri dünyanın geri kalanına göre daha fazla etkilediğini gösterdi. Salgının altıncı ayında yayımlanan ankete toplamda 27 binden fazla kişi katıldı. Ankete katılanlarla Covid-19 ve bunun yaşamları üzerindeki etkisi üzerine konuşuldu. Anket sonuçlarına göre ise yoksul ülkelerdeki halk ve genç insanlar en büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Pandemi sonrasındaki sokağa çıkma yasaklarının ve diğer alınan tedbirlerin ekonomilere verdiği zarar büyük oldu. Ankete katılan daha yoksul ülkelerdeki insanların yüzde 69'u gelirlerinde bir düşüşün olduğunu ifade ederken, daha varlıklı olan ülkelerde ise bu oran yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti. Anket sonuçları ırk ve cinsiyet temelli farklılıkların olduğunu da gösterdi. Ankete göre kadınlar erkeklere göre daha kötü durumda. ABD'de ise siyah insanlar beyazlara göre daha fazla koronavirüse yakalandı.Korona da eşitsiz vurduAnkete göre, pandeminin yoksul ülkelerdeki insanlar üzerinde daha şiddetli bir etkisi oldu ve mevcut eşitsizlikleri daha da kötüleştirdi. Dünyanın en müreffeh ekonomileri arasında yer alan 37 ülkeden oluşan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üyeleri ile üye olmayan ülkeler arasında önemli bir uçurum var. Anket, OECD ülkelerinde yaşayan insanların yüzde 45'i, OECD dışındaki ülkelerdeki insanların ise yüzde 69'unun pandemi nedeniyle gelirlerini etkilediğini gösteriyor. Araştırma genel olarak Latin Amerika, Asya ve Afrika'daki insanların virüsten Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaşayanlara göre daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. İnsanların, Kenya'da yüzde 91'i, Tayland'da yüzde 81'i, Nijerya'da yüzde 80'i, Güney Afrika'da yüzde 77'i, Endonezya'da yüzde 76'sı ve Vietnam'da ise yüzde 74'ü pandemi sebebiyle mali açıdan etkilendiler. Araştırmaya katılan ülkeler arasında en kötü etkilenen ülke ise Türkiye oldu. Ankete Türkiye'den katılanların yaklaşık yüzde 75'i ekonomik olarak pandemiden çok kötü etkilendiğini ifade etti. Türkiye'nin ardından salgından en çok etkilenen ülkelerden biri Endonezya olurken, bu ülkeyi Meksika, Kenya, Brezilya ve Taylandı izliyor.Gençler daha çok etkilendiAnkete katılan gençler, diğer yaş gruplarındakilere göre daha zor zamanlar yaşadıklarını ifade etti. Bunun nedeninin pandemi sırasında çalışma, sosyalleşme ve eğitim alma fırsatlarının daha az olması gösteriliyor. Z kuşağından (1990'ların ortası ile 2010'ların başları arasında doğanlar) ankete katılanların yaklaşık yüzde 55'i ve Y kuşağının (1980'lerin başı ile 1990'ların ortası arasında doğan insanlar) yüzde 56'sı salgının hayatlarını büyük ölçüde etkilediğini düşünüyor. Buna karşılık, X kuşağından insanların (1965 ile 1980 arası doğanlar) sadece yüzde 49'u ve 1946'dan ile 1964 arası doğanların ise yüzde 39'u hayatlarında bir değişiklik olmadığını söyledi. Anket sonuçlarına göre Z kuşağı katılımcılarının yüzde 63'ü mali olarak hayatlarının değiştiğini ifade etti. 1946-1964 arası kuşağın ise yalnızca yüzde 42'si mali olarak pandemiden etkilendi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum