Aydın İZBUDAK

Aydın İZBUDAK

HAYATIN İÇİNDEN HİKAYELER
[email protected]

Niğbolu Savaşı ve Robin Hood arasındaki ilginç bağlantı..

26 Mart 2021 - 11:57

Osmanlı ordusunun 1396 yılında Haçlılarlar karşı karşıya geldiği Niğbolu Savaşı ile İngiliz kültürünün önemli parçası Robin Hood arasında ilginç bir bağlantı var.. 1396 yılında Osmanlı Devleti ile haçlı ittifakı arasında yapılan Niğbolu Savaşı'nı hepiniz duymuşsunuzdur. Niğbolu Savaşı haçlılar için, savaşlarda farklı farklı hanedanlar kendi sancaklarının altında süvarileriyle birlikte savaş meydanına gelip ittifak ordusuna dahil oldukları şekildedir. Niğbolu'ya, Almanya'dan, Fransa'dan, Venedik'ten binlerce şövalye ve asker gelir. Bu birliklerden biri de İngiltere Kralı İkinci Richard'a bağlılık yemini etmiş Huntington Kontu John Holland'ın komutasındaki 1000 adet İngiliz şövalyesinden oluşmaktadır. Niğbolu Savaşı, tarihte Osmanlı Devleti ile İngiltere'ye bağlı askerlerin karşılaştıkları ilk savaştır. Esasen İngiltere ve Fransa arasında süren Yüzyıl Savaşları'nın ilk safhası daha yeni bitmiştir ve dönemin Papası 9. Boniface "fırsat bu fırsattır" diyerek haçlı ordusu toplanacağına dair bildiri yayımlar. Yapılan plana göre Balkanlar'da ilerleyişi durdurulamayan Türkler buradan kovulacak daha sonra ise haçlı ordusu burada kalmayıp Kudüs'e geçecek ve Anadolu ile Suriye de dahil olmak üzere tüm mukaddes topraklar fethedilecektir. Bu dönem Avrupa, orta çağ efsaneleri ile dolup taşmıştır. Veba salgınından sonra bir de Türklerin haberlerini alan Avrupalılar, Türklerin kendilerinin sonu olacaklarına inanmışlardır. Nitekim 12. yüzyıl gibi İngiltere'de ortaya çıkan ve tarihte gerçekten yaşamış bir kişi de olabileceği düşünülen efsanevi masal kahramanı Robin Hood çıkar karşımıza. Niğbolu Savaşı'na İkinci Richard'ın emriyle katılan Huntington Kontu John Holland gibi Robin Hood'da vaktiyle üçüncü haçlı seferi'ne katılmıştır. Üstelik anlatılan efsaneye göre o bir haydut değil soyludur ve dönemin kralı bu sefer Birinci Richard'dır. Niğbolu Savaşı'ndan sonra anlatılan bazı Robin Hood hikayelerinde Robin, Huntington Kontu olarak çıkar karşımıza ve Türkler ile savaşır. Esfaneye göre Türkleri yener. Yani Yıldırım Bayezid karşısında büyük bir hezimete uğrayan haçlı ordusunun bir parçası olan İngilizler, neredeyse bütün milletlerin yaptığı gibi gerçekteki bir hezimeti efsanelerde tersine çevirmeye çalışmışlardır. Hezimetten sonra Fransa Kralı 6. Charles günümüzde Huntington hastalığı denilen bir hastalığın belirtilerini göstererek ölür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum