GÜNÜN YAZISI

GÜNÜN YAZISI

[email protected]

Hayalini kurduğumuz özgürce yaşanacak bir ülke!

29 Kasım 2022 - 10:29

Altılı Masa, dün 84 maddelik, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile hak ve özgürlükleri perçinleyen anayasa değişikliği teklifini resmen açıkladı…

Öncelikle belirtmeliyim, SÖZCÜ Ankara Ofisi’nden değerli gazeteci arkadaşım Emin Özgönül’ün 16 Kasım günü gazetenin manşetten verdiği haberde dün açıklanan teklifin 16 önemli maddesini paylaşmış, ben de ertesi gün köşemde paylaşmıştım… Kendisini kutluyorum; o maddelerin tümü resmi açıklamada da yer aldı.

Yukarıdaki başlık ise o günkü yazımın sonunda yer alan cümle idi. Gördüğüm kadarıyla hayalleri gerçeğe çevirecek, çocuklarımızın, gençlerimizin hatta herkesin yeniden hayal etme yeteneğine kavuşacağı, korkusuzca, özgürce yaşayabileceği bir geleceğin kurulabileceği bir teklifle karşı karşıyayız!

Geçen yazımda sözünü ettiğim maddelere çok kısa değinip diğer önemli maddelere değineceğim… En önemli madde “Partili Cumhurbaşkanlığı” döneminin sona ermesi. Diğer bir anlatımla “Tek adam rejimi” tarihe karışacak! Yerine güçlendirilmiş Parlamenter Sistem inşa edilecek. Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilecek ve bu süre bitiminden itibaren bir daha siyasetle ilgilenemeyecek.

Parti kapatma zorlaştırılacak; şiddete başvurma ya da şiddeti teşvik hariç olmak üzere parti kapatma davalarının açılabilmesi için ihtar şartı getirilecek. Kapatma davasının açılabilmesi, TBMM’nin üçte ikisinin oyuyla alınacak izne bağlanacak. Milletvekillerinin Meclis kürsüsünde kullandığı ifadelerin parti kapatma davalarında delil olamayacağı düzenlenecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kapatılarak Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu kurulacak. Yargı bağımsızlığının sağlanması için Adalet Bakanı ve yardımcısının Hakimler Kurulu üyesi olmasına son verilecek.

Olağanüstü Hal Kanunu ile bu kanundan kaynaklı idari eylem ve işlemlere karşı yargı yolunun kapatılamayacağı düzenlenecek.

Böylece yıllar yılı insanlara kan kusturan OHAL KHK’ları kaldırılmış olacak!

İnsan onuru temel alınacak!

Çok hoşuma giden maddelerden biri de Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu’nun yüksek mahkeme statüsüne kavuşturulması. Böylece Sayıştay bağımsız çalışma günlerine geri dönecek… YSK’nın kararları ise Anayasa Mahkemesi’nin denetimine açılacak!

Anayasadan otoriter anlayışın izleri silinecek. Anayasada “temel hak ve ödevler” yerine “temel hak ve hürriyetler” düzenlenecek.

Daha da güzeli, Anayasanın temel hakları düzenleyen ilk maddesine “İnsan onuru dokunulmazdır ve anayasal düzenin temelidir” ifadesi eklenecek. Devletin temel işlevinin insan onurunu korumak ve ona saygı göstermek olduğu vurgulanacak.

Bu ülke insanları için en yaşamsal konulardan birine geldik; pek çok insanın canını yakan, hapishanelerde yıllar geçirmesini neden olan faşist anlayış son bulacak! İnsanımıza derin bir nefes aldıracak, düşünce, kanaat ve ifade hürriyeti tek bir maddede düzenlenecek. Anayasanın 25. maddesinde yapılacak değişiklikle eleştiri hürriyeti güvence altına alınacak. Keyfi sınırlamaların önüne geçilecek.

Hayvan dostlarımızın hakları da ilk defa anayasaya girecek. Anayasanın 56. maddesinde yapılan değişiklikle sağlık hakkı ve çevre hakkı yeniden düzenlenirken hayvan hakları ilk kez anayasal güvenceye kavuşturulacak…

En sevdiğim madde!

Kanımca, Anayasa Değişiklik Önerisi’nin yıldız maddelerinden biri bu; kadına şiddetten suçlu bulunanlar milletvekili olamayacak, şahane değil mi!

Affa uğramış olsalar bile cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kadına yönelik kasten yaralama suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olamayacağı hükmü getirilecek.

Altılı Masa’yı yürekten kutluyorum! Devam edelim; savcılık makamıyla, savunma makamı eşitlenecek! Devrim niteliğinde bir karar bu. Her ilde bir baro olacağı da Anayasada açıkça düzenleniyor. Böylece iktidarın baroları hiç haline getirecek “Çoklu Baro” oyunu ortadan kaldırılmış olacak!

Yıllardır iktidarın elinde oyuncak olan, özellikle muhalif televizyonlara kan kusturan Radyo Televizyon Üst Kurulu’da özgürlüğüne kavuşacak. RTÜK üyeleri, basın mensupları ile iletişim ve hukuk fakültesi öğretim üyeleri arasından seçilecek. Üye seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin nitelikli çoğunluğu aranacak. Kurulun çoğulculuk, özerklik ve tarafsızlık esaslarına bağlı olarak çalışacağı vurgulanacak.

Muhalif belediyeler üzerinde “Demokles’in Kılıcı” gibi sallanan görevden alma, kayyum atama keyfiliği de ortadan kalkıyor. İçişleri Bakanlığı’nın belediye başkanlarını ve meclis üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisi kaldırılacak. Onun yerine Danıştay kararı şartı getirilecek. Görevden uzaklaştırmanın en fazla altı ay sürebileceği düzenlenecek.

Yüksek Öğretim Kurulu kabusunu ortadan kaldırmak da başlı başına bir devrim aslında! Üniversitelerin akademik, idari ve mali özerklikleri ihlal edilmemek kaydıyla planlama ve koordinasyon kurulu olacak Yükseköğretim Üst Kurulu düzenleniyor.

Fikrimi paylaşayım:

Yıllardır bıkmadan, usanmadan yazıp söylediğim “Güneşli Günler” özlemimin detaylı yazılımı gibi olmuş!

Şimdi, halkla el ele sandığa yürüme programında sıra; aydınlığa kavuşmanın en önemli reçetesini uygulamakta…

Ümit Zileli

YORUMLAR

  • 0 Yorum