GÜNÜN YAZISI

GÜNÜN YAZISI

info@pressturk.com

MUSTAFA ÖZTÜRK VE KAYINBABDAN REFERANSLILAR

04 Aralık 2020 - 10:42

Efendim ülkemde herkes gibi ben de hatıralarım olan bir insanı ortanca dayımı corona tertibine kurban verdim. Tam o gün Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK hakkında malum kızılca kıyamet koparılmış. Bilindik FETÖ tertibi. Ayak takımından, gazeteci, prof ve doçent oldurulmuş ve konu hakkında zerre malumatı olmayandan, tekke ve zaviye ehli hocasının ve şeyhinin öğrettiği ile ufku sınırlı güruha kadar herkes konuşmuş. Söğütgiller durur mu? Hacısalihoğlugillerin böyyüüük meselelerle ilgilendiği esnada Söğütgillerin gelini en ilmi metoda başvurarak kayınbabacığının Öztürk aleyhinde yazdığı bilimsel makale linkini açtı tweeter’dan ilim alemine… Ailenin doçent oldurulmuş oğlu İsmail Saymaz tarafından bir kanalda iki rekat namaz üzerinden madara edildiği günden beri ekranlarda gözükmüyor. Olsun Mekke’de doğmuş mübarek, o, yeter ona…

Peki ben kimim ve bu konuda ne konuşacağım?

Yukarıdaki zevat kadar mübarek olamayıp babadan ve kayınbabadan paylaşacak linkim olmadığından şunlarla yetininiz:Resim önizlemesi

Tarihselciliğin bir mezhep, din, siyasi görüş olmadığını bilecek kadar ahmaklıktan uzak olmakla beraber bu yaklaşımın yapısalcılık, post-yapısalcılık, yeni eleştiri yahut biçimcilik gibi bir yorumlama ve anlama metodu olduğunu bilecek düzeyde edebiyatta doktorantlık yapan biriyim. Beni tanıyanların iyi bildiği gibi üzerine okuma yapmadığım hiçbir konuda fikir beyan etmem. Bir de yereli ve ulusalı ile on üç yaşımdan beri gazete köşelerinde yazarım. Bu cv linççi çomarlara yetmez bunu iyi bilirim. Zira onlara rüya lazım, hızırla oturmuşluk, mehdi-mesih yalağından su içmişlik gerek. Bende o yok. Ama şu var: Öztürk’ün “Kur’anı Kendi Tarihin Okumak” kitabını ve Türkçe Kur’an mealini okudum; ellinin üzerinde görselini izledim. O kuşa döndürülmüş video ile siz ancak bir kitap kapağını bile okumaktan aciz 31 Mart artığı ayak takımını kandırırsınız. Kur’an kitap yüklü merkepten bahseder. Kurban olduğum Rabbim okuyandan geçtim de o merkeplere bile ne kadar muhtaç akademyamız. Değil ki Merkeplere olan hürmetim, vakıf, sendika, tarikat, cemaat ve loca gibi legal görünümlü örgütlerin himmetiyle akademyaya çökenlerden daha fazla… Bakın yukarıda zikrettiğim kitabın kapağından başlayabilir birileri:Resim önizlemesi

“Kur'an'ı tarihselci bir perspektiften okumak, onu ölü bir belge olarak tarihe gömmek değil, vahiy edildiği tarihin kendine özgülüğü içinde okumak demektir. Bu anlam düzeyinde tarihselciliğin karşıtı evrenselcilik değil, tarihüstücülük veya daha doğru bir nitelemeyle tarih dışıcılıktır. Bu da tam olarak, tarihsel olay veya olguların gerçekte meydana geldikleri tarihsel dönem ve o döneme özgü koşulların dışında, değişik zaman dilimlerinde gerçekleşmiş olay ve olgularla birlikte düşünülmesini, bir başka deyişle, farklı dönemlerde meydana gelmiş olayların aynı aman diliminde vuku bulmuş gibi ele alınıp değerlendirilmesini ifade eden anakronizme (tarihi ıskalamak) denk düşer.” (KAPAKTAN)
ONUR AKBAŞ onurakbastde@gmail.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum