GÜNÜN YAZISI

GÜNÜN YAZISI

[email protected]

Suudilerin 200 senelik Türk düşmanlığı

07 Temmuz 2017 - 11:37

İslam dünyasının yüz karası hangi ülke derseniz; ilk aklıma gelen, Suudi Arabistan’dır.

Çünkü, buradaki Suud kralları, önce İngiliz emperyalizminin sonra Amerikan sömürgeciliğinin piyonu olmuştur. Ülkenin tek zenginlik kaynağı olan petrolün parasını Batılılara yedirip dururlar.

Ve bu adamların damarlarında Türk düşmanlığı dolaşır.

Çünkü bunların Osmanlı Devleti’ne isyan eden dedelerini Padişah 2. Mahmut yakalatmış, İstanbul’a getirtmiş; burada şeriat mahkemesinde yargılatmış ve idam ettirmiştir.

Olay, 1750’lerde Arabistan’da ortaya çıkan Vehhabi mezhebi ile de ilgilidir. (Vehhabiliği, “Muaviye’den Erdoğan’a DİN VE SİYASET” adlı çalışmamda uzunca anlattım.)Vehhabiliği seçen Suudlar, Osmanlı Devleti’ne başkaldırıp kanlı katliamlara başladılar. Sonunda devlet Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan yardım istedi. Onun oğulları Vehhabileri bozguna uğratıp başlarındaki yağmacı kral Abdullah bin Suud’u ve adamlarını İstanbul’a getirdi. Bunlar, idama mahkum edildiler. Suud kralının başı 1820 yılında kılıçla kesildi.

Devamını Oku 

Rıza ZelyurtAydınlık

YORUMLAR

  • 0 Yorum