Mustafa ÖZBEY

Mustafa ÖZBEY

[email protected]

Tesadüf olabir mi?

15 Şubat 2020 - 13:18

İlginç durumların tuhaf bir biçimde bir araya geldiği, bizim de tesadüf diyerek geçiştirdiğimiz bir çok olay vardır. (Hiç bir şey tesadüf değildir)

Bunlardan biri, 100'er yıl arayla yaşamış iki Amerika başkanının, yani John F. Kennedy ve Abraham Lincoln arasındaki inanılmaz benzerliklerdir.

Bu ilginç benzerlikler şöyleydi:

Abraham Lincoln'un kongreye seçildiği yıl 1846.

John F. Kennedy'nin kongreye seçildiği yıl 1946.

Abraham Lincoln'un ABD Başkanı olduğu yıl 1860.

John F. Kennedy'nin ABD Başkanı olduğu yıl 1960.

Her iki başkan da bir cuma günü suikasta kurban gitti.

Her iki başkan da başlarına isabet eden kurşunla oldu.

Lincoln'un sekreterinin soyadı Kennedy idi.

Kennedy'nin sekreterinin soyadı Lincoln idi.

Lincoln ve Kennedy güneyliler tarafindan öldürüldü.

Koltuklarına onlardan sonra yine güneyliler oturdu.

Yerlerine gelen başkanların soyadları Johnson'dı.

Lincoln'den sonra başkan olan Andrew Johnson'ın doğum yılı 1808'di.

Kennedy'den sonra başkan olan Lyndon Johnson'ın doğum yılı 1908'di.

Lincoln'u vuran John Wilkes Booth'un dogum yılı 1839'du.

Kennedy'yi vuran Lee Harvey Oswald'ıd doğum yılı 1939'du.

İki suikastçinin de üç ismi vardı.

İki suikastçinin de isimlerinde 15 harf vardı.

Lincoln, "Kennedy" isimli bir tiyatroda vuruldu.

Kennedy, "Lincoln" marka bir otomobilde vuruldu.

Lincoln'u vuran tiyatrodan kaçtı, bir depoda yakalandı.

Kennedy'yi vuran depodan kaçtı, bir tiyatroda yakalandı.

Her ikisi de davaları. başlamadan öldürüldü.....


Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, sakal ve yakın çekim, şunu diyen bir yazı 'Abraham Lincoln John F. Kennedy'

HAYATIN İÇİNDEN HİKAYELER

YORUMLAR

  • 0 Yorum