Gençler 'hayat müşterek' diyor

Yapılan bir araştırma kadın ve erkeğin ailedeki sorumluluklarıyla ilgili geleneksel bakışın hızla değiştiğini ortaya koydu. Eve parayı kim getirmeli sorusuna katılımcıların yüzde 65’i para kazanmanın ortak sorumluluk olması gerektiğini belirtirken, 18-24 yaş arasındaki katılımcılarda bu oran yüzde 75’e yükseliyor

Gençler 'hayat müşterek' diyor
05 Mart 2020 - 10:17


8 Mart Dünya Kadınlar Gününe yaklaşırken NG Araştırma şirketi kadınlar, erkekler ve toplumla ilgili bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Araştırma Türkiye genelinde, 18 yaş üzeri, farklı sosyo-ekonomik gruplardan 2 bin 257 kişinin katılımı ile online olarak gerçekleştirildi. Toplumla ilgili birbirinden önemli konulara ışık tutulan araştırmanın sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 71'i ev işlerinde sorumluluğun kadın ve erkek arasında paylaşılması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 27'si sorumluluğun kadına ait olduğunu belirtirken, erkeklerin sorumlu olduğunu belirten katılımcıların oranı ise sadece yüzde 2 olarak tespit edildi. Araştırmanın ortaya çokduğu bir diğer çarpıcı sonuç ise kadın-erkek eşitliği konusunda oldu. Araştırmaya katılan her 10 kişiden 8'i ülkemizde kadın-erkek eşitliği olmadığını düşünürken, 2'si ise eşit olduklarını düşünüyor. Sadece kadın katılımcıların cevaplarına bakıldığında eşitlik olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 90'a yükseliyor.Geleneksek bakış değişiyorÜlkemizdeki geleneksel aile yapımız, babayı para kazanan, anneyi de ev işleriyle ilgilenen kişiler olarak ön plana çıkarıyor. Ancak araştırma sonuçları bu algının yavaş yavaş değişmekte olduğunu gösteriyor. Eve parayı kim getirmeli? sorusunun yöneltildiği katılımcıların yüzde 65'i para kazanmanın ortak sorumluluk olması gerektiğini belirtirken, yüzde 35'i ise bu sorumluluğun erkeğe ait olduğunu ifade etti. Ancak gençlerin verdiği yanıtlara bakınca karşımıza daha farklı bir tablo çıkıyor. 18-24 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 75'i para kazanmanın ortak sorumluluk olması gerektiğini belirtti. Bu sonuç yeni nesillerin babayı para kazanan, anneyi de ev işleriyle ilgilenen kişiler olarak gören bakış açısına bağlı kalmadığını gösterdi. Yani hayatın müşterek olduğuna yeni nesil herkesten daha çok inanıyor.Fiziksel şiddetin boyutlarıAraştırma gündeme sık yansıyan en üzücü olaylardan kadınlara uygulanan ve cinayete kadar gidebilen fiziksel şiddet konusuna da mercek tuttu. Bu aşamaya gelene kadar kaç kadın uğradığı şiddete sessiz kalıyor? Kaç kadın bu tür olayları yaşadı? gibi sorulara da araştırma ışık tuttu. Araştırmaya katılan her 5 kadından 1'i hayatında en az bir defa fiziksel şiddete uğradığını söyledi. Erkeklerde ise bu oran yaklaşık yüzde 7 olarak tespit edildi. Fiziksel şiddete maruz kalan her 10 kişiden yaklaşık 4'ü bunu kimseye söylemiyorken, her 10 kişiden yaklaşık 4'ü ise anne, baba ve kardeşi gibi birinci dereceden akrabalarıyla bu durumu paylaşıyor. Aileden sonra en çok paylaşılanlar ise yakın arkadaşlar oluyor. Her 3 kişiden 1'i yakın arkadaşlarına şiddete uğradığını söylüyor. Araştırmanın ortaya çıkardığı bir diğer nokta insanların psikolojik şiddeti günlük yaşamlarında tanımlayamamaları. Psikolojik şiddete uğrayanların yüzde 10'u bunu tanımlayamadıkları için yaşadıklarının tam olarak farkında değiller. Şiddet gördün mü yaklaşımı yerine şiddet uyguladın mı dediğimizde ortaya çıkan tablo daha farklı oluyor. Fiziksel şiddet uyguladığını belirten erkeklerin oranı yalnızca yüzde 9, kadınların oranı ise yüzde 8.SELİM AYANOĞLU

YORUMLAR

  • 0 Yorum