DR. ONUR AKBAŞ

DR. ONUR AKBAŞ

[email protected]

İMAMHATİPLER NEDEN KAPATILMALI?

26 Eylül 2021 - 10:15

Bunca zaman bu cümlenin arkasında hep “dinsiz” laik anlayış arandı. Ya da aslında aranması istendi. Ama bunu hep isteyen onlardı. Küp taşan öfkeyi fazla kaldıramayınca sonunda taşan taştı. Cübbe eteklerinden taşlar dökülmeye başlandı. Hepsi ayrı bir din olmaya aday (belki de bir kısmı gizliden veya açıktan olmuş), uydurulmuş Kur’an dışı yorumlarla oluşturulan cemaat, tarikat ya da mezhep, adına ne derseniz deyin azalan rağbet ve müşteri potansiyeli yüzünden imam hatiplere bulaştı. Düne kadar sürülecek tarla olan bu mecra neden rahatsızlık vermeye başladı?

Çünkü gelen müşteriler azalmaya başladı. Bütün akademik camiada bu güruhların kadrolaşmasına rağmen, uydurulmuş dinlerin oldurulmuş profesörleri okuyan, düşen, sorgulayan bir dalganın önüne geçemiyor. İlahiyatlardan mezun olanlar mezun olana kadar hocalarını dinliyorlar. Çünkü internet gerçeği yaşanmışlıklarla birleşince hayat boyu atadan gelen şeylerin bir masal olduğuna kanaat getiren nesil atadan öğrenilenin yahut şeyhten, efendiden bilmem kimden rivayet edilenin değil Allahtan inenin peşine düşüyor. Çok az bir kısmı sorumluluktan kaçmak için Tanrıyı ya inkar edip ateist oluyor ya da hayatından çıkarmak için deist oluyor.

İNTERNET MATBAA KUVVETİNDE

Skolastik düşünceyi zir ü zeber eden matbaa bugün Emevilerden günümüze kadar gelen ister Şia, ister Sünni, isterse Vahhabi cübbesi altında olsun vahyin üstündeki siyasi sultaları zir ü zeber etmeye aday durumda. Esas korku hem internette hem de İmam-hatiplerde kol gezen Felsefe ve Edebiyattır. İmkan olsa bütün okullardan kaldıracaklar.

YENİ HEDEF ANADOLU LİSELERİ

Her zaman söylüyorum çocuklar en azından kendi dini tercihlerini yapacakları ana kadar sorularına bilim ve Kur’an dışı kaynaklardan cevap aramalarına mani olun ya da bu kaynaklardan cevaplar verin. Bu günümüz bilişim çağında çok kolaydır. Onlara kaynaksız belgesiz tek tevile dayalı yorumlardan kaçınmanın yollarını öğretin/öğretelim. İslam’ın mantıkdışı bir din olmadığı Kur’anla ve çağdaş müfessirlerin tespitleri ile ortadadır. Hal böyleyken, çölde yuvalanmış bedevilerin yahut nalin, satan, terlik satan, cübbe satan Arabist yapıların, rivayet gruplarının halleri ve yaşantıları ortada iken onlara itibar etmeyelim.

KİME HOCA VEYA ÜSTAD DENİR?

Bir grubun ya da siyasal oluşumun vesayeti ile değil kendi imkânları ile ilahiyat okumuş bağımsız düşünen ve Kur’anı merkez kabul edenlere hoca denir. İlkokul mezunu bile olmamış birine hangi yasal merci hocalık payesi veriyor?
Dr. Onur AKBAŞ [email protected]

YORUMLAR

  • 0 Yorum